Fasiq Ke Haath Ka Zabah Kiya Hua Khana Kaisa Hai

Azhar Alimi
11 Aug 2023

Fasiq Ke Haath Ka Zabah Kiya Hua Khana Jaiz Hai. Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Fazil e Barelvi Farmate Hain '' Deen Wala Hona Shart Hai Aamal Shart Nahi, Fasiq Hai To Uski Saza Use Milegi Lekin Uske Haath Ka Zabah Kiya Hua Khana Jaiz Hai.

Azhar Alimi